Monday, 23 May 2016

‪आपल्या‬ सगळ्यांच्या ‪आयुष्यात‬ ‎एक‬ असा ‎मित्र‬ नक्कीच असतो.....
जो अंगावर फक्त ‪हाडे‬ असताना १०० जनांना ‪मारायची‬ भाषा करतो.......


No comments:

Post a Comment